Profesjonalizm

Rzetelność

Dbałość o
interesy klientów

Pomiń intro

Witamy serdecznie

Spółka Komandytowa EMILIA NOWACZYK I WSPÓLNICY utworzona została w 1988 roku (KRS 0000262797) przez adwokata Emilię Nowaczyk jako komplementariusza oraz dwóch wspólników, komandytariuszy. 

 

Spółka przejęła składniki majątkowe, potencjał i oświadczenia Kancelarii Adwokackiej prowadzonej od 1990 roku przez Emilię Nowaczyk specjalizującą się w obsłudze prawnej przedsiębiorców oraz procesów prywatyzacyjnych, w tym prowadzonych przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych a następnie Ministerstwo Skarbu Państwa w latach 1991 do 2003.

Film „WIECZNA MIŁOŚĆ”
Światowy Projekt Pokoju
 • Obrazek
 • Obrazek
 • Obrazek
 • Obrazek
 • Obrazek
 • Obrazek
 • Obrazek
 • Obrazek
 • Obrazek
 • Obrazek
 • Obrazek
 • Obrazek
 • Obrazek
 • Obrazek
 • Obrazek
 • Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek

Dane teleadresowe

EMILIA NOWACZYK I WSPÓLNICY
Spółka Komandytowa

ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 16G/140
61-719 Poznań
Kontakt do kancelarii:
emilia@nowaczyk.poznan.pl
61 221 43 77 508 095 743

O SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ

Spółka Komandytowa EMILIA NOWACZYK I WSPÓLNICY powstała w 1988 roku (KRS 0000262797). Naszym głownym celem jest dbałość o interesy Klientów, rzetelność i profesjonalizm. Dobra znajomość działalności gospodarczej oraz bogate doświadczenie pozwala nam na szybkie zdiagnozowanie problemów i potrzeb oraz dobranie odpowiednich sposobów ich rozwiązywania. 

 

W gospodarce rynkowej skuteczne konkurowanie możliwe jest po uprzednim właściwym zabezpieczeniu interesów przedsiębiorcy, w szczególności w aspekcie formalnym i prawnym. Nasze doświadczenie w zakresie doradztwa i obsługi prawnej, uzyskane podczas ponad dwudziestoletniej współpracy z dużymi korporacjami, a także reprezentowania ich przed sądami i organami administracji, wykorzystujemy do zdiagnozowania, a następnie wskazania najbardziej odpowiedniego sposobu zabezpieczenia interesów naszych Klientów. 

 

Pomagamy przedsiębiorcom w tworzeniu spółek, ich łączeniu oraz podziale, analizowaniu i diagnozowaniu ryzyka gospodarczego w aspekcie formalnym i prawnym, wskazywaniu strategii działania i tworzenia

procedur postępowania, a następnie ich wdrażania i monitorowania wykonania, sporządzaniu, negocjowaniu i zawieraniu umów oraz egzekwowaniu ich prawidłowego wykonania, a także egzekwowaniu innych zobowiązań i dochodzeniu roszczeń w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

 

Doradzamy także Klientom indywidualnym i zastępujemy ich w postępowaniach przed sądami lub organami administracji, w szczególności w sprawach: cywilnych, administracyjnych, z zakresu prawa handlowego, praw autorskich i praw pokrewnych oraz prawa pracy. Posiadamy także bogate doświadczenie procesowe w obsłudze prawnej Klientów indywidualnych.

 

Usługi świadczone są przez doświadczonych adwokatów lub radców prawnych. Korzystamy także, w razie z potrzeby, z analiz i opinii cenionych konsultantów z różnych dziedzin prawa, ekonomii, budownictwa i rachunkowości. Warunki współpracy negocjujemy indywidualnie z naszymi Klientami.

Oferta

OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Specjalizujemy się w doradztwie prawnym i obsłudze prawnej przedsiębiorców.

Wykorzystujemy nasze bogate doświadczenie z ponad dwudziestoletniej współpracy z dużymi korporacjami oraz znajomość zjawisk ekonomicznych i rynkowych w gospodarce, wzbogacone kilkunastoletnią współpracą z cenionymi firmami konsultingowymi uczestniczącymi w procesach: restrukturyzacji, ( w tym połączonych ze zmianą  zasad wynagradzania), nabywania przedsiębiorstw i spółek, budowania grup kapitałowych, przekształceń własnościowych, podziału i łączenia spółek, a ponadto obsłudze prawnej przedsiębiorców. 

 

Doradzamy przedsiębiorcom przy:

 • restrukturyzacji
 • postępowaniach naprawczych
 • przy nabywaniu i zdobywaniu przedsiębiorstw lub spółek, akcji, udziałów, organizacji
 • obsłudze zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń akcjonariuszy 
 • zmianie zasad wynagradzania
 • rozwiązywaniu sporów 
 • negocjowaniu kontaktów i wprowadzaniu w nich zmian
 • sporządzaniu umów, porozumień, regulaminów, projektów uchwał 
 • w innych sprawach dotyczących działalności gospodarczej.

Zastępujemy przedsiębiorców w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz w negocjacjach w sprawach:

 • roszczeń związanych z działalnością gospodarczą 
 • wykonywania zobowiązań umownych (w szczególności w związku z realizacją inwestycji) 
 • dotyczących majątku przedsiębiorstwa lub jego praw niemajątkowych 
 • ochrony praw autorskich
 • nieuczciwej konkurencji
 • roszczeń pracowniczych.

 

Uwzględniamy indywidualne preferencje, cele strategiczne i uwarunkowania organizacyjne każdego z naszych Klientów. Dostosowujemy naszą ofertę świadczenia usług prawnych do indywidualnych potrzeb Klienta. Dbamy o wysoki poziom usług doradczych i zabezpieczenie prawne interesów Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz w trakcie negocjacji.

OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 

 

Doradzamy Klientom indywidualnym i zastępujemy ich w negocjacjach lub w postępowaniu przed sądami, względnie z organami administracji, w sprawach:

 • nabywania i zbywania nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz innych
 • składników majątku 
 • ochrony własności, posiadania, użytkowania
 • nabycia spadku i działu spadku
 • podziału majątku wspólnego
 • zniesienia współwłasności, w tym ustanowienia odrębnej własności lokali
 • podziału nieruchomości 
 • ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 
 • roszczeń wynikających z umowy, w tym związku z jej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
 • roszczeń odszkodowawczych 
 • rozwodowych 
 • o zniesienie wspólności małżeńskiej majątkowej
 • innych, z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego lub prawa pracy.

Pro bono publico

W ramach działalności społecznej dla dobra ogółu, od 2010 roku aktywnie uczestniczymy w propagowaniu i rozwijaniu poprzez sztukę idei piękna, harmonii, tolerancji i pokojowego współistnienia w ramach Światowego Projektu Pokoju „Wieczna Miłość”.

Autorem Projektu jest znany i ceniony na świecie francuski artysta malarz i rzeźbiarz, (urodziny w Polsce), Wojciech Siudmak, czołowy reprezentant realizmu fantastycznego.

Operatorem Projektu jest Fundacja SIUDMAK ARKANA XXI w Poznaniu. Adwokat Emilia Nowaczyk pełni od dwóch lat funkcję Przewodniczącej Rady Fundacji.

Uchwałą z dnia 20.05.2013 r. Rada Fundacji powołała Międzynarodową Kapitułę Nagrody Pokoju "Wieczna Miłość” , której Przewodnicząca została Emilia Nowaczyk.

Szczegółowe informacje o Projekcie na stronie www.wiecznamilosc.org.

Foto

Kontakt

EMILIA NOWACZYK I WSPÓLNICY
Spółka Komandytowa


ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 16G/140
61-719 Poznań

emilia@nowaczyk.poznan.pl

tel. 61 221 43 77
tel. kom. 508 095 743

Foto